Jacek Mikucki

projektant mechanik

urządzenia oczyszczalni ścieków

placeKatowice emailjacek@mikucki.eu phone+48 601 483 191

Szanowni Państwo!

Niniejszym składam Państwu propozycję współpracy przy projektowaniu i nadzorze autorskim dotyczącym urządzeń nietypowych oczyszczalni ścieków i innych urządzeń, których nie można zakupić „z półki”.
W kręgu moich zainteresowań i możliwości projektowych znajdują się:
zgarniacze radialne dla osadników wstępnych i wtórnych realizowane w części lub w całości ze stali kwasoodpornych,
urządzenia pompowe piaskowników poruszające się na pomostach po zbiornikach prostokątnych, jak również te, w których zastosowano bezwałowe przenośniki ślimakowe,
zespoły krat mechanicznych rzadkich z napędem elektrycznym, hydraulicznym i ręcznym o dużych gabarytach szerokości i głębokości kanału,
mieszadła i zagęszczacze prętowe zabudowane w zbiornikach fermentorów przystosowane do hermetyzacji,
zamknięcia kanałów – zastawki wielkogabarytowe, przelewy i jazy uchylne,
inne urządzenia i elementy nietypowe np. elementy instalacji biogazu np. pochodnie, ujęcia, skrubery i bezpieczniki cieczowe.

Wśród zrealizowanych przeze mnie nietypowych urządzeń mechanicznych są:
mieszalnik bębnowy składników farmaceutycznych o wadze ładunku 1000 kg,
przenośniki taśmowe dla materiałów wilgotnych i sypkich,
konstrukcje pomostów i niskich wiat i zadaszeń,
konstrukcje wsporcze banerów reklamowych
instalacje sprężonego powietrza wraz z kompresorowniami dla dużych zakładów przemysłowych branży chemicznej, farmaceutycznej, produkcji sprzętu AGD i metalurgicznej.

W przypadku zainteresowania Państwa moja ofertą istnieje możliwości współpracy na wielorakich warunkach, od zatrudnienia na etacie, do pracy pod szyldem innej firmy projektowej posiadającej doświadczenie i referencje. Możemy również realizować pracę na warunkach umowy o dzieło. Posiadam wszelkie warunki do pracy poza siedzibą firmy.
Dla udokumentowania mojego dorobku projektowego przedstawiam Państwu wraz z niniejszym listem moje CV, listę referencyjną wykonanych prac projektowych i kilka zdjęć oraz rysunków obrazujących ostatnie dokonania.

Pozostając w nadziei nawiązania owocnej dla obu stron współpracy oczekuję na kontakt. Z wyrazami szacunku.

Jacek Mikucki

Curriculum Vitae

workZatrudnienie

 • Od 07.06.1980 roku w Zakładzie Urządzeń Technicznych „ZGODA” w Świętochłowicach w województwie Śląskim.
 • Praca na stanowisku starszego referenta technicznego w Dziale Technologicznym przy opracowaniu technologii obróbki skrawania elementów, oraz jako technolog wydziałowy krajalni materiałów.
 • Od 01.07.1981 roku w Zakładzie Remontowym Energetyki w Katowicach w wydziale Głównego Mechanika w Jaworznie
 • Praca na stanowisku starszego referenta technicznego w zakresie przygotowania remontów maszyn i urządzeń, prowadzenia serwisu agregatów sprężarkowych, aparatury spawalniczej, remontów obrabiarek.
 • Od 03.09.1984 roku w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektrotechniki i automatyki Górnictwa „EMAG” w Katowicach w Zakładzie Automatyzacji Urządzeń Dołowych ZB-4.
 • Praca na stanowisku specjalisty technicznego przy projektowaniu, konstruowaniu i wdrażaniu nowych czujników i zespołów sterujących hydraulicznymi obudowami zmechanizowanymi ścianowymi.
 • Od 03.01.1988 roku w Zakładzie Usług Projektowo-Technologicznych „PROTECH” w Katowicach ul. Chopina.
 • Praca na stanowisku Kierownika Działu Projektowego przy realizacji wielorakich i wielobranżowych prac projektowych.
 • Od 01.04.1994 roku w Zakładzie Usług Projektowych „PROTECH” w Katowicach Al. Korfantego 2.
 • Praca na stanowisku Kierownika Działu Projektowego przy realizacji wielorakich i wielobranżowych prac projektowych w tym dokumentacji urządzeń mechanicznych stanowiących wyposażenie oczyszczalni ścieków.
 • Od 01.04.2004 roku w Spółce z o.o. „AKTYN” z siedzibą w Katowicach Al. Korfantego 2.
 • Praca na stanowisku Kierownika Działu Projektowego przy realizacji wielobranżowych projektów ogólnobudowlanych i przy opracowaniu koncepcji oraz projektów zautomatyzowanych urządzeń mechanicznych o napędzie elektrycznym hydraulicznym i pneumatycznym stanowiących wyposażenie oczyszczalni ścieków realizowanych przez Hydrobudowę Śląsk S.A.
 • Od 01.07.2006 roku w Hydrobudowie Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Wolnego 4 w ZPP Mikołów
 • Praca na stanowisku Głównego Technologa przy realizacji projektów i obiektów oczyszczalni ścieków Kraków Płaszów II realizowanych przez Hydrobudowę Śląsk S.A.
 • Od 01.01.2009 roku w PBG Technologia Sp z o.o. z siedzibą w Wysogotowie k/Poznania z miejscem pracy w ZPP Mikołów
 • Praca na stanowisku Kierownika Działu Technicznego Przygotowania Produkcji kierowanie zespołem technologów przy realizacji projektów i obiektów realizowanych przez PBG Technologia.
 • Od 01.10.2010 roku w MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na ul. Żwirki i Wigury 58
 • Praca na stanowisku projektanta urządzeń i konstrukcji stalowych. Udział w realizacji montaży konstrukcji na Stadionie Narodowym w Warszawie w okresie od października 2010 do marca 2011 roku.
 • Od 01.09.2011 roku w ECOONE Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na ul. Brzoskwiniowej 71
 • Praca na stanowisku projektanta urządzeń i konstrukcji stalowych. Udział w realizacji projektów i montaży konstrukcji na Stadionie Narodowym w Warszawie i w wykonaniu urządzeń betoniarskich zasilanych hydraulicznie i sterowanych elektrycznie.

Podsumowanie funkcji

W trakcie wymienionych powyżej lat pracy we wszystkich miejscach i na wszystkich stanowiskach zdobyłem wszechstronne doświadczenie zawodowe obejmujące całokształt projektowania wykonywania i eksploatacji szerokiej gamy urządzeń mechanicznych. W ostatnim okresie ugruntowane zostały moje doświadczenia jako projektanta i organizatora zespołów projektowych oraz wdrożeniowca zaprojektowanych nowatorskich rozwiązań.

schoolWykształcenie

W latach od 1975 do 1980 roku studiowałem na Politechnice Śląskiej Wydziale Mechanicznym Technologicznym w trybie studiów dziennych ukończonych uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera mechanika specjalności technologia maszyn.

Studia zakończone z wynikiem dobrym w dniu 14 maja 1980 roku.

Uczestniczyłem ponadto w szeregu kursów doskonalenia kwalifikacji zawodowych w tym dotyczącym gospodarki paliwowo smarowniczej i szkoleniach dotyczących wykorzystania poszczególnych materiałów i urządzeń ( przekładni, aparatury hydraulicznej i pneumatycznej, nowoczesnych sterowników przemysłowych itp.)

starsPatenty

W czasie mojej pracy wielokrotnie podejmowałem wysiłek opracowywania i patentowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Pierwsze patenty datują się na okres pracy w EMAG-u gdzie już sam charakter pracy sprzyjał powstawaniu nowych pomysłów.

Dwa patenty z tamtego okresu dotyczą czujnika pionu opartego na zasadzie pływaka i układu przeniesienia ruchu tłoczyska siłownika dostawiającego obudowę, na repetor czujnika ruchu.

Kolejne rozwiązania, których innowacyjność pozwoliła uzyskać zastrzeżenia patentowe powstały we współpracy z Hydrobudową Śląsk i wynikały z nowatorskiego podejścia do elementów urządzeń oczyszczalni ścieków.

Koryta o zmiennej geometrii nadążającej za rosnącym przepływem pozwoliły na zoptymalizowanie zużywanego drogiego materiału ( stal kwasoodporna )

Dekanter o napędzie sprężonym powietrzem pozwolił zrezygnować z napędu linowego na rzecz zasilanego przez dmuchawy układu zmiennej wyporności przy podnoszeniu ssawy dekantera po skończonym spuście.

languageJęzyki

Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim technicznym w zakresie pozwalającym korzystanie z literatury i materiałów internetowych fachowych oraz katalogów.

account_circleInformacje osobiste

Jestem żonaty, mam trzech synów. Uprawiam rekreacyjnie jazdę rowerem piesze wędrówki po leśnych ostępach. Dopinam również czasami rolki, a w zimie narty.

Przykłady realizacji

Katowice luty 2008
Lista referencyjna zrealizowanych, pracujących urządzeń wyposażenia oczyszczalni ścieków zaprojektowanych i skonstruowanych osobiście lub przez zespół pod moim nadzorem w ostatnich latach.
 • Zespoły koryt przelewowych, stal nierdzewna, wykonane jako o zmiennym profilu (30% oszczędności materiału ), 36 m średnicy dla Komorowic k/ Bielska – Białej, 42 m średnicy w Nysie , 24 m średnicy w Ustroniu i Skoczowie, 20 m i 40 m w Wodzisławiu Śląskim. Obiekty realizowane w latach 1995 – 2003.
 • Koryto rurowe podpowierzchniowe dla zbiornika radialnego osadnika wtórnego o średnicy 22 m wraz z systemem regulacyjnym poziom w zbiorniku, zrealizowane dla oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu Śląskim w latach 2003.
 • Zgarniacz denny zgrzebłowy osadników wstępnych ( 2 obiekty ) prostokątnych B=6m L=30m o napędzie hydraulicznym dla oczyszczalni ścieków w Żorach - obiekt zrealizowany i pracujący od 2000 r.
 • Zgarniacz linowy osadów pływających na ww. osadniki wstępne prostokątne B=6m L=30m o napędzie przewijanym na bębnie ( lina bez końca ) dla oczyszczalni ścieków w Żorach - obiekt zrealizowany i pracujący od 2000 r.
 • Zespół dwóch zagęszczaczy o średnicy 9 m ( mieszadeł prętowych) wraz z dekanterami odbioru wody nadosadowej dla stacji uzdatniania wody w Kozłowej Górze – obiekt zrealizowany w 2003 r.
 • Zespoły dekanterów dla oczyszczalni typu „bioblok” w Osieku, Siewierzu i Pisarzowicach. Dekantery napędzane powietrzem dmuchaw podawanym do komory wyporowej. Brak napędu linowego. Obiekty realizowane i wdrożone do eksploatacji w latach 2000 – 2006.
 • Zgarniacz radialny na zbiornik osadnika wstępnego o średnicy 21 m dla oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie - zrealizowany i pracujący od 2004 r.
 • Zgarniacz denny zgrzebłowy osadników deszczowych prostokątnych B=6m L=40m o napędzie hydraulicznym dla oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie - zrealizowany i pracujący od 2004 r.
 • Zagęszczacz – mieszadło prętowe o średnicy 3 m dla oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie - zrealizowany i pracujący od 2004 r.
 • Zgarniacz radialny wtórny na zbiorniki ( 2 urządzenia ) o średnicy 16 m dla oczyszczalni ścieków w Rydułtowach - zrealizowany i pracujący od 2004 r.
 • Mieszadło prętowe o średnicy 7 m dla oczyszczalni ścieków w Rydułtowach - zrealizowany i pracujący od 2004 r.
 • Zgarniacz radialny na zbiornik osadnika wstępnego o średnicy 49 m dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowany i pracujący od czerwiec 2005 r. Zgarniacz o pomoście lekkim wykonany z profili ażurowych, zgrzebła spiralne.
 • Zgarniacze radialne na zbiorniki osadników wtórnych ( 10 urządzeń ) o średnicy 44 m dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - urządzenia zrealizowane sukcesywnie i pracujące od września 2006 r. Zgarniacze ssawowo - lewarowe o pomoście ciężkim wykonanym z profili IPE900, zgrzebła dogarniające do ssaw. Skomplikowany układ sterownia i kontroli przepływu, mechaniczny układ podnoszenia i odpompowania osadów pływających.
 • Zgarniacz radialny osadnika odcieków o średnicy 15 m. Układ pozwalający na podnoszenie zgrzebeł dennych dla kontroli i regeneracji bez konieczności opróżniania zbiornika. Urządzenie przewidziane dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowane i pracujące od czerwca 2007 r.
 • Zagęszczacze fermentorów o średnicy 15 m przewidziane do hermetyzacji ( 4 urządzenia ) wykonane dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowane i pracujące od grudnia 2006 r.
 • Piaskowniki poziome dł. 30 m odbiór piasku systemem pomp przemieszczanych na pomostach przejezdnych długich na 10 m ( każdy pomost zgarniacza obsługuje dwa kanały piaskownika) wykonano i uruchomiono trzy zgarniacze. System pompowy prowadzony na podatnych wysięgnikach i zabezpieczony elektronicznie przed uszkodzeniem. Piaskownik wykonany dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowany i pracujący od czerwca 2005 r.
 • Kraty zgrzebłowe zgrubne ( prześwit 90 mm ) dla kanałów głębokich 4 do 8 m o napędzie linowym z dociskiem hydraulicznym ( dwa urządzenia ) wykonane dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowane i pracujące od czerwca 2005 r.
 • Zgarniacze radialne ( 4 urządzenia ) na osadniki wstępne o średnicy 20 m dla oczyszczalni ścieków AQUA Bielsko-Biała w Komorowicach. Urządzenia wykonane przez firmę Budomont z Bielska i oddane do eksploatacji jesienią 2007 r.
 • Zgarniacz radialny na zbiornik wstępny o średnicy 30 m dla oczyszczalni ścieków „Śródmieście” w Zabrzu. Obiekt w trakcie realizacji.
 • Separatory piasku o wydajności 25 i 50 m sześciennych na godzinę.
 • Kraty koszowe o elektronapędzie linowym.
 • Przelewy regulowane – jazy uchylne o szerokości do 2,5 m z ogrzewaniem odmrażającym, zastawki napędzane ręcznie i mechanicznie,
 • Kraty schodkowe o szerokości 600 mm dla oczyszczalni ścieków w Kętach.
 • Przenośniki ślimakowe bezwałowe do piaskowników poziomych o dł. 20 m dla oczyszczalni ścieków w Czerwionce, 18 m dla oczyszczalni ścieków w Rydułtowach i 25 m dla oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu Śląskim.
 • Elementy instalacji odbioru i przygotowania biogazu jak pokrywy zbiorników WKF, odsiarczalnie oparte o rudę darniową, bezpieczniki cieczowe, pochodnie, ujęcia gazu i skrubery.
 • Instalacje napowietrzania - doprowadzenie rurociągów powietrza dla oczyszczalni ścieków w Żorach i Ustroniu.
 • Elementy osprzętu budowlanego jak obudowy wykopów liniowych o możliwości osłony wykopów do 6,5 m, płytowe szalunki dla wykonywania obiektów betonowych.
 • Mieszalniki bębnowe dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego o pojemności do 1000 kg masy wsadu mieszanego. Projekt wykonano dla firmy NOVICHEM z Chorzowa.
 • Konstrukcje wsporcze, pomosty, w tym również ze stali kwasoodpornych.
 • Instalacje sprężonego powietrza wraz z kompresorowniami i rozprowadzeniem do miejsc odbioru. W ostatnich latach wykonałem wiele takich instalacji w tym dla:
 • zakładu produkcji środków higieny firmy Protekt&Gamble w Warszawie,
 • zakładu produkcji świec firmy LOTOS w Czechowicach Dziedzicach,
 • zakładu firmy Sealad Air w Duchnicach k/Ożarowa Mazowieckiego,
 • zakładu produkcji pralek i zmywarek firmy INDESIT Co. W Radomsku,
 • zakładu firmy YAWAL w Herbach,
 • zakładu firmy Energio-Inwest w Rybniku.

Przykłady realizacji

Tradycje inżynierskie

Zapraszam do zapoznania się z tradycjami inż. w rodzinie mikuckich

file_downloadPobierz .PDF