Jacek Mikucki

Wykonane Projekty
Katowice luty 2008 Lista referencyjna

zrealizowanych, pracujących urządzeń

wyposażenia oczyszczalni ścieków

zaprojektowanych i skonstruowanych osobiście

lub przez zespół pod moim nadzorem w ostatnich latach.
 1. Zespoły koryt przelewowych, stal nierdzewna, wykonane jako o zmiennym profilu (30% oszczędności materiału ), 36 m średnicy dla Komorowic k/ Bielska – Białej, 42 m średnicy w Nysie , 24 m średnicy w Ustroniu i Skoczowie, 20 m i 40 m w Wodzisławiu Śląskim. Obiekty realizowane w latach 1995 – 2003.

 1. Koryto rurowe podpowierzchniowe dla zbiornika radialnego osadnika wtórnego o średnicy 22 m wraz z systemem regulacyjnym poziom w zbiorniku, zrealizowane dla oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu Śląskim w latach 2003.

 1. Zgarniacz denny zgrzebłowy osadników wstępnych ( 2 obiekty ) prostokątnych B=6m L=30m o napędzie hydraulicznym dla oczyszczalni ścieków w Żorach - obiekt zrealizowany i pracujący od 2000 r.

 1. Zgarniacz linowy osadów pływających na ww. osadniki wstępne prostokątne B=6m L=30m o napędzie przewijanym na bębnie ( lina bez końca ) dla oczyszczalni ścieków w Żorach - obiekt zrealizowany i pracujący od 2000 r.

 1. Zespół dwóch zagęszczaczy o średnicy 9 m ( mieszadeł prętowych) wraz z dekanterami odbioru wody nadosadowej dla stacji uzdatniania wody w Kozłowej Górze – obiekt zrealizowany w 2003 r.

 1. Zespoły dekanterów dla oczyszczalni typu „bioblok” w Osieku, Siewierzu i Pisarzowicach. Dekantery napędzane powietrzem dmuchaw podawanym do komory wyporowej. Brak napędu linowego. Obiekty realizowane i wdrożone do eksploatacji w latach 2000 – 2006.

 1. Zgarniacz radialny na zbiornik osadnika wstępnego o średnicy 21 m dla oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Zgarniacz denny zgrzebłowy osadników deszczowych prostokątnych B=6m L=40m o napędzie hydraulicznym dla oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Zagęszczacz – mieszadło prętowe o średnicy 3 m dla oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Zgarniacz radialny wtórny na zbiorniki ( 2 urządzenia ) o średnicy 16 m dla oczyszczalni ścieków w Rydułtowach - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Mieszadło prętowe o średnicy 7 m dla oczyszczalni ścieków w Rydułtowach - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Zgarniacz radialny na zbiornik osadnika wstępnego o średnicy 49 m dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowany i pracujący od czerwiec 2005 r. Zgarniacz o pomoście lekkim wykonany z profili ażurowych, zgrzebła spiralne.

 1. Zgarniacze radialne na zbiorniki osadników wtórnych ( 10 urządzeń ) o średnicy 44 m dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - urządzenia zrealizowane sukcesywnie i pracujące od września 2006 r. Zgarniacze ssawowo - lewarowe o pomoście ciężkim wykonanym z profili IPE900, zgrzebła dogarniające do ssaw. Skomplikowany układ sterownia i kontroli przepływu, mechaniczny układ podnoszenia i odpompowania osadów pływających.

 1. Zgarniacz radialny osadnika odcieków o średnicy 15 m. Układ pozwalający na podnoszenie zgrzebeł dennych dla kontroli i regeneracji bez konieczności opróżniania zbiornika. Urządzenie przewidziane dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowane i pracujące od czerwca 2007 r.

 1. Zagęszczacze fermentorów o średnicy 15 m przewidziane do hermetyzacji ( 4 urządzenia ) wykonane dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowane i pracujące od grudnia 2006 r.

 1. Piaskowniki poziome dł. 30 m odbiór piasku systemem pomp przemieszczanych na pomostach przejezdnych długich na 10 m ( każdy pomost zgarniacza obsługuje dwa kanały piaskownika) wykonano i uruchomiono trzy zgarniacze. System pompowy prowadzony na podatnych wysięgnikach i zabezpieczony elektronicznie przed uszkodzeniem. Piaskownik wykonany dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowany i pracujący od czerwca 2005 r.

 1. Kraty zgrzebłowe zgrubne ( prześwit 90 mm ) dla kanałów głębokich 4 do 8 m o napędzie linowym z dociskiem hydraulicznym ( dwa urządzenia ) wykonane dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowane i pracujące od czerwca 2005 r.
 2. Zgarniacze radialne ( 4 urządzenia ) na osadniki wstępne o średnicy 20 m dla oczyszczalni ścieków AQUA Bielsko-Biała w Komorowicach. Urządzenia wykonane przez firmę Budomont z Bielska i oddane do eksploatacji jesienią 2007 r.

 1. Zgarniacz radialny na zbiornik wstępny o średnicy 30 m dla oczyszczalni ścieków „Śródmieście” w Zabrzu. Obiekt w trakcie realizacji.

 1. Separatory piasku o wydajności 25 i 50 m sześciennych na godzinę.

 1. Kraty koszowe o elektronapędzie linowym.

 1. Przelewy regulowane – jazy uchylne o szerokości do 2,5 m z ogrzewaniem odmrażającym, zastawki napędzane ręcznie i mechanicznie,

 1. Kraty schodkowe o szerokości 600 mm dla oczyszczalni ścieków w Kętach.

 1. Przenośniki ślimakowe bezwałowe do piaskowników poziomych o dł. 20 m dla oczyszczalni ścieków w Czerwionce, 18 m dla oczyszczalni ścieków w Rydułtowach i 25 m dla oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Elementy instalacji odbioru i przygotowania biogazu jak pokrywy zbiorników WKF, odsiarczalnie oparte o rudę darniową, bezpieczniki cieczowe, pochodnie, ujęcia gazu i skrubery.

 1. Instalacje napowietrzania - doprowadzenie rurociągów powietrza dla oczyszczalni ścieków w Żorach i Ustroniu.

 1. Elementy osprzętu budowlanego jak obudowy wykopów liniowych o możliwości osłony wykopów do 6,5 m, płytowe szalunki dla wykonywania obiektów betonowych.

 1. Mieszalniki bębnowe dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego o pojemności do 1000 kg masy wsadu mieszanego. Projekt wykonano dla firmy NOVICHEM z Chorzowa.

 1. Konstrukcje wsporcze, pomosty, w tym również ze stali kwasoodpornych.

 1. Instalacje sprężonego powietrza wraz z kompresorowniami i rozprowadzeniem do miejsc odbioru. W ostatnich latach wykonałem wiele takich instalacji w tym dla: