Jacek Mikucki

List Motywacyjny

Szanowni Państwo !
Niniejszym składam Państwu propozycję współpracy przy projektowaniu i nadzorze autorskim dotyczącym urządzeń nietypowych oczyszczalni ścieków i innych urządzeń, których nie można zakupić „z półki”.
W kręgu moich zainteresowań i możliwości projektowych znajdują się:

Wśród zrealizowanych przeze mnie nietypowych urządzeń mechanicznych są:
  • mieszalnik bębnowy składników farmaceutycznych o wadze ładunku 1000 kg,
  • przenośniki taśmowe dla materiałów wilgotnych i sypkich,
  • konstrukcje pomostów i niskich wiat i zadaszeń,
  • konstrukcje wsporcze banerów reklamowych
  • instalacje sprężonego powietrza wraz z kompresorowniami dla dużych zakładów przemysłowych branży chemicznej, farmaceutycznej, produkcji sprzętu AGD i metalurgicznej.

W przypadku zainteresowania Państwa moja ofertą istnieje możliwości współpracy na wielorakich warunkach, od zatrudnienia na etacie, do pracy pod szyldem innej firmy projektowej posiadającej doświadczenie i referencje. Możemy również realizować pracę na warunkach umowy o dzieło. Posiadam wszelkie warunki do pracy poza siedzibą firmy.
Dla udokumentowania mojego dorobku projektowego przedstawiam Państwu wraz z niniejszym listem moje CV, listę referencyjną wykonanych prac projektowych i kilka zdjęć oraz rysunków obrazujących ostatnie dokonania.

Pozostając w nadziei nawiązania owocnej dla obu stron współpracy oczekuję na kontakt. Z wyrazami szacunku.

Jacek Mikucki