Jacek Mikucki

Wizytówka

Projektant Mechanik


mgr inż. Jacek Mikucki


urządzenia nietypowe, dla ochrony środowiska, oczyszczalni ścieków

(+48)601483191

jacek@mikucki.eu