Korzystaj z przycisków na górze aby poruszać się pomiędzy podstronami
Strona źle się wyświetla?
Wolisz prostszą wersję? Kliknij!

Jacek Mikucki

Projektant Mechanik


mgr inż. Jacek Mikucki


urządzenia nietypowe, dla ochrony środowiska, oczyszczalni ścieków

(+48)601483191

jacek@mikucki.eu

Pobierz jako plik vcard (.vcf)

Szanowni Państwo !
Niniejszym składam Państwu propozycję współpracy przy projektowaniu i nadzorze autorskim dotyczącym urządzeń nietypowych oczyszczalni ścieków i innych urządzeń, których nie można zakupić „z półki”.
W kręgu moich zainteresowań i możliwości projektowych znajdują się:
 • zgarniacze radialne dla osadników wstępnych i wtórnych realizowane w części lub w całości ze stali kwasoodpornych,
 • urządzenia pompowe piaskowników poruszające się na pomostach po zbiornikach prostokątnych, jak również te, w których zastosowano bezwałowe przenośniki ślimakowe,
 • zespoły krat mechanicznych rzadkich z napędem elektrycznym, hydraulicznym i ręcznym o dużych gabarytach szerokości i głębokości kanału,
 • mieszadła i zagęszczacze prętowe zabudowane w zbiornikach fermentorów przystosowane do hermetyzacji,
 • zamknięcia kanałów – zastawki wielkogabarytowe, przelewy i jazy uchylne,
 • inne urządzenia i elementy nietypowe np. elementy instalacji biogazu np. pochodnie, ujęcia, skrubery i bezpieczniki cieczowe.

Wśród zrealizowanych przeze mnie nietypowych urządzeń mechanicznych są:
 • mieszalnik bębnowy składników farmaceutycznych o wadze ładunku 1000 kg,
 • przenośniki taśmowe dla materiałów wilgotnych i sypkich,
 • konstrukcje pomostów i niskich wiat i zadaszeń,
 • konstrukcje wsporcze banerów reklamowych
 • instalacje sprężonego powietrza wraz z kompresorowniami dla dużych zakładów przemysłowych branży chemicznej, farmaceutycznej, produkcji sprzętu AGD i metalurgicznej.

W przypadku zainteresowania Państwa moja ofertą istnieje możliwości współpracy na wielorakich warunkach, od zatrudnienia na etacie, do pracy pod szyldem innej firmy projektowej posiadającej doświadczenie i referencje. Możemy również realizować pracę na warunkach umowy o dzieło. Posiadam wszelkie warunki do pracy poza siedzibą firmy.
Dla udokumentowania mojego dorobku projektowego przedstawiam Państwu wraz z niniejszym listem moje CV, listę referencyjną wykonanych prac projektowych i kilka zdjęć oraz rysunków obrazujących ostatnie dokonania.

Pozostając w nadziei nawiązania owocnej dla obu stron współpracy oczekuję na kontakt. Z wyrazami szacunku.

Jacek Mikucki
Pobierz PDF
Katowice luty 2008 Lista referencyjna

zrealizowanych, pracujących urządzeń

wyposażenia oczyszczalni ścieków

zaprojektowanych i skonstruowanych osobiście

lub przez zespół pod moim nadzorem w ostatnich latach.
 1. Zespoły koryt przelewowych, stal nierdzewna, wykonane jako o zmiennym profilu (30% oszczędności materiału ), 36 m średnicy dla Komorowic k/ Bielska – Białej, 42 m średnicy w Nysie , 24 m średnicy w Ustroniu i Skoczowie, 20 m i 40 m w Wodzisławiu Śląskim. Obiekty realizowane w latach 1995 – 2003.

 1. Koryto rurowe podpowierzchniowe dla zbiornika radialnego osadnika wtórnego o średnicy 22 m wraz z systemem regulacyjnym poziom w zbiorniku, zrealizowane dla oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu Śląskim w latach 2003.

 1. Zgarniacz denny zgrzebłowy osadników wstępnych ( 2 obiekty ) prostokątnych B=6m L=30m o napędzie hydraulicznym dla oczyszczalni ścieków w Żorach - obiekt zrealizowany i pracujący od 2000 r.

 1. Zgarniacz linowy osadów pływających na ww. osadniki wstępne prostokątne B=6m L=30m o napędzie przewijanym na bębnie ( lina bez końca ) dla oczyszczalni ścieków w Żorach - obiekt zrealizowany i pracujący od 2000 r.

 1. Zespół dwóch zagęszczaczy o średnicy 9 m ( mieszadeł prętowych) wraz z dekanterami odbioru wody nadosadowej dla stacji uzdatniania wody w Kozłowej Górze – obiekt zrealizowany w 2003 r.

 1. Zespoły dekanterów dla oczyszczalni typu „bioblok” w Osieku, Siewierzu i Pisarzowicach. Dekantery napędzane powietrzem dmuchaw podawanym do komory wyporowej. Brak napędu linowego. Obiekty realizowane i wdrożone do eksploatacji w latach 2000 – 2006.

 1. Zgarniacz radialny na zbiornik osadnika wstępnego o średnicy 21 m dla oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Zgarniacz denny zgrzebłowy osadników deszczowych prostokątnych B=6m L=40m o napędzie hydraulicznym dla oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Zagęszczacz – mieszadło prętowe o średnicy 3 m dla oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Zgarniacz radialny wtórny na zbiorniki ( 2 urządzenia ) o średnicy 16 m dla oczyszczalni ścieków w Rydułtowach - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Mieszadło prętowe o średnicy 7 m dla oczyszczalni ścieków w Rydułtowach - zrealizowany i pracujący od 2004 r.

 1. Zgarniacz radialny na zbiornik osadnika wstępnego o średnicy 49 m dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowany i pracujący od czerwiec 2005 r. Zgarniacz o pomoście lekkim wykonany z profili ażurowych, zgrzebła spiralne.

 1. Zgarniacze radialne na zbiorniki osadników wtórnych ( 10 urządzeń ) o średnicy 44 m dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - urządzenia zrealizowane sukcesywnie i pracujące od września 2006 r. Zgarniacze ssawowo - lewarowe o pomoście ciężkim wykonanym z profili IPE900, zgrzebła dogarniające do ssaw. Skomplikowany układ sterownia i kontroli przepływu, mechaniczny układ podnoszenia i odpompowania osadów pływających.

 1. Zgarniacz radialny osadnika odcieków o średnicy 15 m. Układ pozwalający na podnoszenie zgrzebeł dennych dla kontroli i regeneracji bez konieczności opróżniania zbiornika. Urządzenie przewidziane dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowane i pracujące od czerwca 2007 r.

 1. Zagęszczacze fermentorów o średnicy 15 m przewidziane do hermetyzacji ( 4 urządzenia ) wykonane dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowane i pracujące od grudnia 2006 r.

 1. Piaskowniki poziome dł. 30 m odbiór piasku systemem pomp przemieszczanych na pomostach przejezdnych długich na 10 m ( każdy pomost zgarniacza obsługuje dwa kanały piaskownika) wykonano i uruchomiono trzy zgarniacze. System pompowy prowadzony na podatnych wysięgnikach i zabezpieczony elektronicznie przed uszkodzeniem. Piaskownik wykonany dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowany i pracujący od czerwca 2005 r.

 1. Kraty zgrzebłowe zgrubne ( prześwit 90 mm ) dla kanałów głębokich 4 do 8 m o napędzie linowym z dociskiem hydraulicznym ( dwa urządzenia ) wykonane dla oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie - zrealizowane i pracujące od czerwca 2005 r.
 2. Zgarniacze radialne ( 4 urządzenia ) na osadniki wstępne o średnicy 20 m dla oczyszczalni ścieków AQUA Bielsko-Biała w Komorowicach. Urządzenia wykonane przez firmę Budomont z Bielska i oddane do eksploatacji jesienią 2007 r.

 1. Zgarniacz radialny na zbiornik wstępny o średnicy 30 m dla oczyszczalni ścieków „Śródmieście” w Zabrzu. Obiekt w trakcie realizacji.

 1. Separatory piasku o wydajności 25 i 50 m sześciennych na godzinę.

 1. Kraty koszowe o elektronapędzie linowym.

 1. Przelewy regulowane – jazy uchylne o szerokości do 2,5 m z ogrzewaniem odmrażającym, zastawki napędzane ręcznie i mechanicznie,

 1. Kraty schodkowe o szerokości 600 mm dla oczyszczalni ścieków w Kętach.

 1. Przenośniki ślimakowe bezwałowe do piaskowników poziomych o dł. 20 m dla oczyszczalni ścieków w Czerwionce, 18 m dla oczyszczalni ścieków w Rydułtowach i 25 m dla oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Elementy instalacji odbioru i przygotowania biogazu jak pokrywy zbiorników WKF, odsiarczalnie oparte o rudę darniową, bezpieczniki cieczowe, pochodnie, ujęcia gazu i skrubery.

 1. Instalacje napowietrzania - doprowadzenie rurociągów powietrza dla oczyszczalni ścieków w Żorach i Ustroniu.

 1. Elementy osprzętu budowlanego jak obudowy wykopów liniowych o możliwości osłony wykopów do 6,5 m, płytowe szalunki dla wykonywania obiektów betonowych.

 1. Mieszalniki bębnowe dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego o pojemności do 1000 kg masy wsadu mieszanego. Projekt wykonano dla firmy NOVICHEM z Chorzowa.

 1. Konstrukcje wsporcze, pomosty, w tym również ze stali kwasoodpornych.

 1. Instalacje sprężonego powietrza wraz z kompresorowniami i rozprowadzeniem do miejsc odbioru. W ostatnich latach wykonałem wiele takich instalacji w tym dla:

 • zakładu produkcji środków higieny firmy Protekt&Gamble w Warszawie,
 • zakładu produkcji świec firmy LOTOS w Czechowicach Dziedzicach,
 • zakładu firmy Sealad Air w Duchnicach k/Ożarowa Mazowieckiego,
 • zakładu produkcji pralek i zmywarek firmy INDESIT Co. W Radomsku,
 • zakładu firmy YAWAL w Herbach,
 • zakładu firmy Energio-Inwest w Rybniku.
Pobierz PDF
Katowice 40-553 Telefon 601483191
Ul. Władysława Orkana 17B/31 E-mail jacek@mikucki.eu

Curriculum Vitae
Mgr inż. Jacek Mikucki


Dane osobowe


Data urodzenia 20.03.1956

Miejsce urodzenia Katowice

Nr PESEL 56032009915


Zatrudnienie

Od 07.06.1980 roku w Zakładzie Urządzeń Technicznych „ZGODA” w Świętochłowicach w województwie Śląskim.

 • Praca na stanowisku starszego referenta technicznego w Dziale Technologicznym przy opracowaniu technologii obróbki skrawania elementów, oraz jako technolog wydziałowy krajalni materiałów.

  Od 01.07.1981 roku w Zakładzie Remontowym Energetyki w Katowicach w wydziale Głównego Mechanika w Jaworznie

 • Praca na stanowisku starszego referenta technicznego w zakresie przygotowania remontów maszyn i urządzeń, prowadzenia serwisu agregatów sprężarkowych, aparatury spawalniczej, remontów obrabiarek.

  Od 03.09.1984 roku w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektrotechniki i automatyki Górnictwa „EMAG” w Katowicach w Zakładzie Automatyzacji Urządzeń Dołowych ZB-4.

 • Praca na stanowisku specjalisty technicznego przy projektowaniu, konstruowaniu i wdrażaniu nowych czujników i zespołów sterujących hydraulicznymi obudowami zmechanizowanymi ścianowymi.

  Od 03.01.1988 roku w Zakładzie Usług Projektowo-Technologicznych „PROTECH” w Katowicach ul. Chopina.

 • Praca na stanowisku Kierownika Działu Projektowego przy realizacji wielorakich i wielobranżowych prac projektowych.

  Od 01.04.1994 roku w Zakładzie Usług Projektowych „PROTECH” w Katowicach Al. Korfantego 2.

 • Praca na stanowisku Kierownika Działu Projektowego przy realizacji wielorakich i wielobranżowych prac projektowych w tym

  dokumentacji urządzeń mechanicznych stanowiących wyposażenie oczyszczalni ścieków.

  Od 01.04.2004 roku w Spółce z o.o. „AKTYN” z siedzibą w Katowicach Al. Korfantego 2.

 • Praca na stanowisku Kierownika Działu Projektowego przy realizacji wielobranżowych projektów ogólnobudowlanych i przy opracowaniu koncepcji oraz projektów zautomatyzowanych urządzeń mechanicznych o napędzie elektrycznym hydraulicznym i pneumatycznym stanowiących wyposażenie oczyszczalni ścieków realizowanych przez Hydrobudowę Śląsk S.A.

  Od 01.07.2006 roku w Hydrobudowie Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Wolnego 4 w ZPP Mikołów

 • Praca na stanowisku Głównego Technologa przy realizacji projektów i obiektów oczyszczalni ścieków Kraków Płaszów II realizowanych przez Hydrobudowę Śląsk S.A.

  Od 01.01.2009 roku w PBG Technologia Sp z o.o. z siedzibą w Wysogotowie k/Poznania z miejscem pracy w ZPP Mikołów

 • Praca na stanowisku Kierownika Działu Technicznego Przygotowania Produkcji kierowanie zespołem technologów przy realizacji projektów i obiektów realizowanych przez PBG Technologia.

  Od 01.10.2010 roku w MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na ul. Żwirki i Wigury 58

 • Praca na stanowisku projektanta urządzeń i konstrukcji stalowych. Udział w realizacji montaży konstrukcji na Stadionie Narodowym w Warszawie w okresie od października 2010 do marca 2011 roku.

  Od 01.09.2011 roku w ECOONE Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na ul. Brzoskwiniowej 71

 • Praca na stanowisku projektanta urządzeń i konstrukcji stalowych. Udział w realizacji projektów i montaży konstrukcji na Stadionie Narodowym w Warszawie i w wykonaniu urządzeń betoniarskich zasilanych hydraulicznie i sterowanych elektrycznie.

Podsumowanie funkcji

W trakcie wymienionych powyżej lat pracy we wszystkich miejscach i na wszystkich stanowiskach zdobyłem wszechstronne doświadczenie zawodowe obejmujące całokształt projektowania wykonywania i eksploatacji szerokiej gamy urządzeń mechanicznych. W ostatnim okresie ugruntowane zostały moje doświadczenia jako projektanta i organizatora zespołów projektowych oraz wdrożeniowca zaprojektowanych nowatorskich rozwiązań.

Wykształcenie

W latach od 1975 do 1980 roku studiowałem na Politechnice Śląskiej Wydziale Mechanicznym Technologicznym w trybie studiów dziennych ukończonych uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera mechanika specjalności technologia maszyn.

Studia zakończone z wynikiem dobrym w dniu 14 maja 1980 roku.

  Uczestniczyłem ponadto w szeregu kursów doskonalenia kwalifikacji zawodowych w tym dotyczącym gospodarki paliwowo smarowniczej i szkoleniach dotyczących wykorzystania poszczególnych materiałów i urządzeń ( przekładni, aparatury hydraulicznej i pneumatycznej, nowoczesnych sterowników przemysłowych itp.)

Patenty i publikacje

W czasie mojej pracy wielokrotnie podejmowałem wysiłek opracowywania i patentowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Pierwsze patenty datują się na okres pracy w EMAG-u gdzie już sam charakter pracy sprzyjał powstawaniu nowych pomysłów.

Dwa patenty z tamtego okresu dotyczą czujnika pionu opartego na zasadzie pływaka i układu przeniesienia ruchu tłoczyska siłownika dostawiającego obudowę, na repetor czujnika ruchu.

Kolejne rozwiązania, których innowacyjność pozwoliła uzyskać zastrzeżenia patentowe powstały we współpracy z Hydrobudową Śląsk i wynikały z nowatorskiego podejścia do elementów urządzeń oczyszczalni ścieków.

Koryta o zmiennej geometrii nadążającej za rosnącym przepływem pozwoliły na zoptymalizowanie zużywanego drogiego materiału ( stal kwasoodporna )

Dekanter o napędzie sprężonym powietrzem pozwolił zrezygnować z napędu linowego na rzecz zasilanego przez dmuchawy układu zmiennej wyporności przy podnoszeniu ssawy dekantera po skończonym spuście.

Języki

Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim technicznym w zakresie pozwalającym korzystanie z literatury i materiałów internetowych fachowych oraz katalogów.

Informacje osobiste

Jestem żonaty, mam trzech synów. Uprawiam rekreacyjnie jazdę rowerem piesze wędrówki po leśnych ostępach. Dopinam również czasami rolki, a w zimie narty.


Pobierz PDF

Tradycje inżynierskie w rodzinie Mikuckich
Plik PDF